ETAPY WSPÓŁPRACY

Naszym zadaniem jest urzeczywistnienie Twoich wyobrażeń o własnym wnętrzu. Czy masz już określoną wizję co do jego wyglądu: ma być piękne, a zarazem wygodnie urządzone? Postaramy się zrealizować Twoje w marzenie o idealnym wnętrzu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, których efekt może być zaskakujący. Dzięki naszej kreatywności, zbudowanemu zaufaniu, dobrej komunikacji oraz dopasowaniu do Twojego budżetu powstanie coś, co przerośnie nawet Twoje oczekiwania.

Wybór zakresu naszych usług zależy od Twoich potrzeb. Dlatego też podzieliliśmy je na poszczególne etapy.

Na samym początku, podczas spotkania, staramy się wspólnie ustalić Twoje potrzeby związane z projektem oraz omawiamy możliwy model współpracy: PROJEKT KOMPLEKSOWY, NADZÓR AUTORSKI, PROJEKT Z REALIZACJĄ "POD KLUCZ"

W trakcie kolejnych dwóch etapów projektowych możesz zdecydować się na wybrany zakres projektu oraz jaka powierzchnia zostanie nim objęta.

W etapie realizacyjnym, ( tj. etapy 4-6 )oferujemy różne formy współpracy od PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO, przedstawiającego wykorzystanie przestrzeni w sposób funkcjonalny i ergonomiczny oraz atrakcyjną aranżację wnętrza, przez NADZÓR AUTORSKI, jeżeli nie masz czasu na prowadzenie trudnych rozmów z wykonawcami,
a także czynnego pilnowania zgodności realizacji z projektem, aż po PROJEKT Z REALIZACJĄ "POD KLUCZ".


ETAP 1
SPOTKANIE I POZNANIE PREFERENCJI KLIENTA


Umawiamy z Klientem termin i miejsce spotkania, w trakcie którego staramy się ustalić potrzeby związane z projektem, zakresem prac oraz omawiamy model współpracy: PROJEKT KOMPLEKSOWY, NADZÓR AUTORSKI ,
PROJEKT Z REALIZACJĄ "POD KLUCZ"
.

Podczas spotkania przeprowadzamy szczegółową ankietę preferencji Klienta, która ma na celu zapoznanie się z upodobaniami, stylem oraz sposobem spędzania wolnego czasu. Jest to dla nas kluczem do stworzenia właściwej koncepcji projektowej.


ETAP 2
USTALENIE BUDŻETU ORAZ ZAKRESU PROJEKTU


Na drugim, z kolei, spotkaniu ustalony zostaje budżet przewidziany do realizacji projektu oraz następuje podpisanie umowy z Klientem.

Następnie przeprowadzamy inwentaryzację architektoniczną w miejscu inwestycji.

Po zdobyciu potrzebnych informacji oraz na podstawie sporządzonego rzutu stanu istniejącego - rozpoczynamy właściwą pracę projektową.


ETAP 3
WYBÓR KONCEPCJI PROJEKTU


Podczas kolejnego spotkania prezentujemy Klientowi co najmniej dwie koncepcje aranżacji wnętrza objętego projektem, w tym układu funkcjonalnego pomieszczeń.

Przedstawiamy także przygotowaną tablicę inspiracji, czyli wstępną, przedstawioną w formie szkicu koncepcję projektową. Zawiera ona propozycję rozwiązań estetycznych, materiałowych, doboru kolorystyki, oświetlenia oraz dekoracji.


ETAP 4
GOTOWY PROJEKT W FORMIE
WIZUALIZACJI I RZUTÓW 2D


Po akceptacji konkretnej koncepcji przez Klienta, przygotowujemy wstępne wizualizacje wnętrz.

Następnie podczas dalszych konsultacji Klient ma możliwość czynnego uczestnictwa w procesie projektowym oraz dokonywania zmian.

Na tym etapie następuje końcowa akceptacja.

Na zakończenie współpracy prezentujemy ukończony projekt oraz przekazujemy niezbędne materiały w formie papierowej oraz elektronicznej.


ETAP 5
DOKUMENTACJA I OPIS
DLA WYKONAWCÓW


Na tym etapie wykonujemy szczegółową dokumentację projektową zawierającą rysunki branżowe dla wykonawców budowlanych (w tym: elektryka, hydraulika, klimatyzacja, instalacje typu „inteligentny dom” itp.) oraz rysunki dla stolarzy i firm meblarskich (rysunki projektu mebli). Ponadto przedstawiamy Klientowi wykaz zastosowanych materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz wraz z kontrolą kosztów.

Dodatkowo wybieramy się na zakupy z Klientem w celu wyboru konkretnych materiałów wyposażenia wnętrz (płytek, podłóg, mebli, dodatków, farb, oświetlenia, armatury, itp.).

Na tym etapie następuje końcowa akceptacja PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO.

Na zakończenie współpracy prezentujemy ukończony projekt oraz przekazujemy niezbędne materiały w formie papierowej oraz elektronicznej.


ETAP 6
NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU


Na tym etapie Klient wybiera formę nadzoru autorskiego: pełny (obejmujący kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz jakości i estetyki lub nadzór wyrywkowy (w formie ustalonych, jednorazowych przyjazdów).

Następnie sporządzamy harmonogram prac dot. wybranej formy nadzoru autorskiego oraz przedstawiamy go Klientowi.

Kolejnym elementem jest decyzja Klienta o wyborze rekomendowanych przez nas wykonawców, bądź wybór własnych. Wszystkie rozliczenia finansowe następują bezpośrednio u wybranego Wykonawcy.

Na tym etapie następuje końcowa akceptacja PROJEKTU Z REALIZACJĄ "POD KLUCZ".

Ostatecznie wykonujemy odbiór końcowy prac wykończeniowych oraz dekorację wnętrz.


NIP: 647 257 91 92

796 423 020
Copyright © 2016 --- SKAZANI NA DESIGN Studio Architektury. Województwo Śląskie - Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Rybnik, Wodzisław Śląski.